8 - luty - 2016, poniedziałek

2014.02.19

I Drużynowe Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie Ziemnym. Poznań, 27-29.03.2014 r.

SZANOWNI PAŃSTWO !

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu,

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Poznaniu oraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu

organizują na kortach „WTT Kortowo” w Poznaniu w dniach

27-29.03.2014 r.

I  DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI PRAWNIKÓW W TENISIE ZIEMNYM

 

Uczestnikami Turnieju mogą być tenisiści amatorzy wykonujący zawód: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika i inne osoby zawodowo związane z wymiarem sprawiedliwości, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów prawniczych, w tym aplikanci. Turniej w kategorii mężczyzn zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

 
Kobiety:

  • jedna kategoria wiekowa (drużyna składa się z 2 zawodniczek, mecz rozgrywany jest w dwóch pojedynkach singlowych i jednym pojedynku deblowym),


Mężczyźni:

  • trzy kategorie wiekowe:
  1. junior młodszy - średnia wieku drużyny liczącej 2-3 zawodników poniżej 40 lat,
  2. junior - średnia wieku drużyny liczącej 2-3 zawodników powyżej 40 lat, przy czym żaden zawodnik nie może być młodszy niż 36 lat,
  3. junior starszy – średnia wieku drużyny liczącej 2-3 zawodników powyżej 50 lat, przy czym żaden zawodnik nie może być młodszy niż 46 lat.


Mecze rozgrywane w tej kategorii są w dwóch pojedynkach singlowych i jednym pojedynku deblowym. Drużyny zgłaszając się do turnieju podają ranking zawodników w ramach drużyny, aby pojedynki odbywały się przy ich respektowaniu (zawodnicy z najwyższym rankingiem grają przeciwko sobie).

W przypadku gdy  pozwoli na to czas rozegrany zostanie turniej mikstowy.

Wiek zawodników liczony będzie jedynie według roku urodzenia.

Rozgrywki prowadzone będą w systemie grupowym.

Harmonogram mistrzostw zostanie podany do wiadomości po zamknięciu listy zgłoszeń. Z uwagi na rozbudowany system rozgrywek organizator zastrzega sobie wcześniejszy termin zamknięcia list, przy zachowaniu zasady pierwszeństwa zgłoszeń. Listy będą zamykane w poszczególnych kategoriach po zgłoszeniu 8 drużyn w poszczególnych kategoriach.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego, wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej do organizatorów do dnia 28 lutego 2014r., na adres:  jdobrowolski@wp.pl (tel.601 62 40 42).

Wyniki losowania gier eliminacyjnych dostępne będą na stronie internetowej www.poznan.oirp.pl na 7 dni przed terminem rozgrywek.Wpisowe za uczestnictwo w turnieju wynosi 300 zł. / zawodnika na rachunek bankowy OIRP w Poznaniu z dopiskiem – „Drużynowe Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie Ziemnym”.

34 1090 1359 0000 0000 3501 8502


W opłacie mieści się: wynajęcie kortów, wynagrodzenie sędziów, piłki, pomoc medyczna, imprezy towarzyszące w tym uroczyste zakończenie mistrzostw.

Organizator nie przewiduje grupowego ubezpieczenia zawodników.

Osoby zamiejscowe mają możliwość zakwaterowania w sąsiedztwie kortów w hotelach:

Hotel Kortowo *** http://kortowo.com.pl,  135,00  zł/pokój jednoosobowy, 175,00  zł/pokój dwuosobowy,

Hotel Poznański *** http://www.hotelpoznanski.pl, 220,00 zł/pokój jednoosobowy i pokój dwuosobowy,

Hotel MAX *** http://www.hotelmax.com.pl, 130,00 zł/pokój jednoosobowy, 160,00 zł/pokój dwuosobowy.


Turniej zostanie zakończony uroczystym wręczeniem okolicznościowych pucharów i oraz nagród rzeczowych. Przewiduje się również losowanie wśród wszystkich uczestników turnieju atrakcyjnych nagród rzeczowych.

 
Patronat nad Turniejem objęli:


Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu – Pan Zbigniew Tur

Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - Pan Krzysztof Józefowicz

Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich – Pan Mariusz PaplaczykKomitet Organizacyjny:

Członkowie Komisji ds. Sportu OIRP w Poznaniu:

Jarosław Dobrowolski – 601 62 40 42

Anna Węglińska – 508 25 18 80